2016

Зміст

Анонс PDF
  1-19

1. Керування електроенергетичними системами

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ВІД ВТРАТИ ЖИВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДСТАНЦІЙ PDF
А. В. Босак, О. І. Курсон 20-23
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ З АПРОКСИМАЦІЄЮ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ПОЛІНОМАМИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ PDF
О. О. Брага, С. С. Кондратьєв, Д. Б. Банін 24-27
ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ СТІЙКОСТІ НАЛАШТУВАННЯ КРУТИЗНИ СТАТИЧНОЇ ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОАГРЕГАТА PDF
О. О. Брага, А. Б. Нестерко 28-31
СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ НА РОБОТУ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. І. Буханенко, О. О. Дмитренко 32-35
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЇВ FACTS PDF
А. О. Каленюк, О. В. Хоменко 36-40
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИСТРОЇВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА РЕЖИМ РОБОТИ ПІДСТАНЦІЇ 110/10 КВ PDF
О. А. Маківський, А. А. Марченко 41-44
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗА НАПРУГОЮ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ЗАСОБАМИ ГНУЧКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
Т. О. Матвієнко, А. А. Марченко 45-47
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ PDF
О. В. Метельська, О. О. Дмитренко 48-51
РОЗВИТОК БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ В СВІТІ PDF
В. Д. Настенко, О. В. Хоменко 52-55
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЛІНІЇ 750 кВ «ХАЕС – ЖЕШУВ» З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРОВАНИХ САМОКОМПЕНСУЮЧИХ ЛЕП PDF
В. О. Онуфрей, О. В. Хоменко 56-59
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ PDF
В. В. Сисоєва, А. А. Марченко 60-63
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ В СКЛАДНІЙ ЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ PDF
Т. В. Усата, В. А. Гащишин, Д. Б. Банін 64-67
ПРОГРАМНИЙ РОЗРАХУНОК ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ГІДРОГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВІ ПРИСТРОЮ ALSTOM З ПОБУДОВОЮ ГАЛЬМІВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
В. М. Хлистов, М. М. Щуренко 68-71
ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІЛЬТРІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ЧАСТОТНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ PDF
Ю. К. Юрчик, О. В. Тимохін 72-75
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЙ З ЦИФРОВИМИ КАНАЛАМИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ НАПІВКОПЛЕКТАМИ PDF
Д. Б. Бондарчук, О. О. Дмитренко 76-79

2. Електричні системи, мережі та керування ними

ЗАХИСТ ПРОВОДІВ І ТРОСІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ВІД ВІТРОВИХ КОЛИВАНЬ PDF
О. В. Буданов, С. В. Казанський 80-82
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ PDF
А. Г. Кондратенко, С. В. Казанський 83-85
МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
Р. А. Меркотан, С. В. Казанський 86-89
ПРО ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 110 кВ PDF
А. С. Савватєєв, С. В. Казанський 90-93
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
К. Д. Федоренко, С. В. Казанський 94-96
ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ СЕТЕЙ 6-35 кВ PDF
Ю. С. Кравченко, Е. Н. Паненко 97-99
ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ «SMART GRID» PDF
Ю. В. Мірошник, О. М. Панєнко 100-103
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН PDF
В. В. Кирик, С. А. Абдулаєв 104-106
РОБОТА НЕЙТРАЛІ, ЗАЗЕМЛЕНОЇ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР, В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ PDF
Є. О. Шаталов, В. В. Кирик 107-109
КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Т. В. Ковальчук, Т. Л. Кацадзе 110-113
ОРГАНІЗАЦІЯ АВР НА ПІДСТАНЦІЇ 10/0,4 кВ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ZELIO LOGIC PDF
В. Л. Котяй, Т. Л. Кацадзе 114-117
ПОБУДОВА ТА АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ТА ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
В. А. Баженов, Д. С. Крикливий 118-121

3. Експлуатація електричних станцій та управління ними

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПНЕВМОАКУМУЛЮЮЧОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Л. I. Ігнатов, П. Л. Денисюк 122-124
АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВІТРОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ НА ОСНОВІ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ PDF
Н. П. Корнага, П. Л. Денисюк 124-126
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
А. В. Журавльов, Г. М. Гаєвська 127-129
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Ю. П. Матеєнко, М. Ю. Афанасьєв 130-132
НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАСЛОНАПОВНЕНИХ ВВОДІВ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ХАРГ PDF
Є. І. Бардик, М. П. Болотний, Р. Р. Калінчук 133-136
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Є. І. Бардик, М. П. Болотний, І. Ю. Соколенко 137-140
АНАЛІЗ РЕЗЕРВУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМІ PDF
Ю. П. Матеєнко, В. В. Ломачинський 141-143
ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ХАРГ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БАЙЄСА PDF
Є. І. Бардик, А. Ю. Федіна 144-146
ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНОЇ ЕКСПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ДВИГУНОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
М. В. Костерєв, С. О. Златов 147-150
ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ В ГНУЧКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
А. Б. Колесніченко, М. М. Вітюк 151-153
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ PDF
А. Б. Колесніченко, П. В. Жакун 154-156
МОДЕЛЮВАННЯ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ PDF
М. В. Костерєв, О. О. Митнік 157-161
МОДЕЛЮВАННЯ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАМІНИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Є. І. Бардик, В. О. Білокур 162-165

4. Структурно-системні дослідження в електромеханіці

ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ГІБРИДНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ОБЕРТОВИМ ІНДУКТОРОМ ЗА ЇХ ГЕНЕТИЧНИМИ ПРОГРАМАМИ PDF
В. Ф. Шинкаренко, П. О. Райчев 166-168
ГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА РОЗПОДІЛЕНИХ ОБМОТОК – ДВІЙНИКІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ PDF
В. В. Котлярова, І. М. Якимів, А. В. Самойленко 169-171
ГЕНЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ «МОТОР-ШПИНДЕЛЬ» PDF
В. Ф. Шинкаренко, М. О. Дагаєв 172-174
МАКРОГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ З МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМ ЗБУДЖЕННЯМ PDF
В. В. Котлярова, В. М. Мишко, В. В. Кньовець, В. Ф. Шинкаренко 175-177
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ PDF
Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко, П. Н. Сиренко, Ж. И. Ромашихина 178-181
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РОТОРА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PDF
Ж. И. Ромашихина, Е. И. Чередник, М. А. Глансков 182-185
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МАЛОПОТУЖНИХ ДВОКОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИНЦИПІ ЕЛЕКТРОТЯГИ PDF
Б. О. Рудківський, Ю. М. Васьковський 186-188
БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИБОРУ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВІТРОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
М. В. Пода, Ю. М. Васьковський 189-191
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВІБРАЦІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ФАЗНИМ РОТОРОМ PDF
О. А. Гераскін, І. П. Скуратовський, О. О. Кречик, А. А. Татевосян 192-195
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ РОТОРІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ PDF
В. В. Йож, Ю. А. Гайденко 196-198
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-320 PDF
Б. В. Березін, С. С. Цивінський 199-201
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ ТЯГОВОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НБ-418 К6 ПРИВОДУ ГРУЗО-ПАСАЖИРСЬКОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ ВЛ80К PDF
О. О. Вівчаренко, М. О. Реуцький 202-205
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПУСКУ В СИСТЕМІ АКУМУЛЯТОР – СУПЕРКОНДЕНСАТОР ЖИВЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА PDF
А. А. Щерба, С. В. Бєлкін, М. О. Реуцький 206-209
ВИЗНАЧЕННЯ ККД і COS φ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНО ЗМІННОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
О. Г. Стариш, М. О. Реуцький 210-214
ОЦІНКА ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ І ПОВТОРНО-КОРОТКОЧАСНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ PDF
К. В. Павловська, Є. М. Дубчак, М. О. Реуцький 215-219
СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОПУСКАННЯ ВАНТАЖУ ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ PDF
В. В. Чумак, М. Г. Анпілогов, С. А. Вознюк, В. М. Мостовий 220-222
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОСТОГО ХОДА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА С МАГНИТНЫМ ШУНТИРОВАНИЕМ PDF
В. В. Чумак, А. И. Пономарев, Н. А. Реуцкий, Е. С. Игнатюк, А. С. Стулишенко 223-225

5. Автоматизація електромеханічних систем та електропривод

БЕЗПРОВІДНІ МЕРЕЖІ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ PDF
О. В. Божок, С. В. Король 226-229
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАСОСНИХ УСТАНОВОК PDF
C. О. Бур’ян, М. В. Печеник, І. М. Геращенко, Б. В. Фомін 230-234
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ НАФТОВИДОБУВАННЯ PDF
С. О. Бур’ян, У Сюань 235-237
РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБУСУ НА ОСНОВІ ТИПОВОГО МАРШРУТНОГО ЦИКЛУ PDF
Є. І. Єрьоменко, С. М. Ковбаса 238-240
КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ PDF
Ю. О. Захарченко, Д. І. Родькін, Б. І. Приймак 241-244
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНОСТІ МАГНІТНОГО КОЛА НА ПАРАМЕТРИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ PDF
Р. О. Кіяткін, Д. Л. Приступа 245-247
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВОДУ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ PDF
Р. О. Кіяткін, Д. Л. Приступа 248-250
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ЧАСТОТНОГО ТА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ PDF
А. Г. Коляска, С. М. Ковбаса 251-254
ЗАПУСК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ PDF
С. В. Король, Б. О. Онищук, С. А. Козлюк 255-258
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОБУСА PDF
О. О. Мельник, С. М. Пересада 259-263
РОЗРАХУНОК МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З УРАХУВАННЯМ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ РОТОРНОГО КОНТУРУ ВІД КОВЗАННЯ PDF
М. Павлюков, Н. Д. Красношапка 264-267
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК PDF
М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, О. А. Войтко 268-273
УНІФІКОВАНИЙ КОНТРОЛЕР НА БАЗІ STM32F401ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
Д. С. Пушніцин, С. М. Пересада, С. М. Ковбаса 274-277
ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БЛОКІВ БІБЛІОТЕКИ SIMMECHANICS PDF
А. О. Романчук, С. С. Теребійчук, О. І. Толочко 278-282
ПОБУДОВА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ PDF
М. О. Сергієнко, О. М. Мориконь, Б. І. Приймак 283-285
КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК PDF
М. О. Сергієнко, О. М. Мориконь, Б. І. Приймак 286-290
ПРОТОТИП БЕЗПІЛОТНОГО АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА PDF
М. В. Сливканич, К. О. Гайдар, С. В. Король 291-293
САР ПРОДУКТИВНОСТІ ЕКСТРУДЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА PDF
Є. С. Смілянець, О. М. Халімовський 294-296
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ТЯГОВОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ PDF
М. В. Сопіга, О. І. Толочко 297-301
СТАБІЛІЗОВАНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЄМНОСТІ PDF
В. І. Теряєв, Р. В. Колісник, В. В. Лабенський 302-306
ПРО СТАБІЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПІДВІСУ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОЇ КОРЕКЦІЇ PDF
В. І. Теряєв, В. В. Лабенський, Р. В. Колісник 307-310
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО ГАРАЖНОГО КОМПЛЕКСА PDF
В. І. Теряєв, Хенхао Сун 311-313
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТИПОВИХ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ У ПРОГРАМІ SIMULINK PDF
О. С. Шаповал, О. С. Ястреба, Б. І. Приймак 314-318
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРОТУРБІНИ ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ КЕРУВАННЯ КУТОВОЮ ШВИДКІСТЮ ГЕНЕРАТОРА PDF
О. В. Шубенко, С. В. Король 319-322

6. Відновлювальні джерела енергії

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОВОРОТНИХ МЕХАНІЗМІВ PDF
В. Ю. Іванчук 323-325
ОБЧИСЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ DC-AC ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНВЕРТОРАМИ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
О. Ю. Гаєвський, Д. С. Дєлєв, М. О. Чорномурко 326-328
ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ІЗ ЖИРОВМІСНИХ ВІДХОДІВ PDF
Н. Б. Голуб, М. В. Шинкарчук, О. А. Козловець 329-331

7. Техніка і електрофізика високих напруг

COMPARISON OF SIMULATION RESULTS ON LIGHTNING CURRENT DISTRIBUTIONS IN COMPLEX STRUCTURE OBTAINED IN TIME AND FREQUENCY DOMAINS PDF
О. Bondar, V. Shostak 332-335
ПАРАМЕТРИ БЛИСКАВОК, ЩО ВЛУЧАЮТЬ У ПОВЕРХНЮ ВОДИ З РІЗНОЮ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ PDF
О. В. Бормотов, В. О. Шостак 336-339
ДАТЧИКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ БЛИСКАВОК PDF
О. Ю. Козлов, В. О. Шостак 340-343
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ БЛИСКАВОК, ЯКІ УРАЖУЮТЬ ОБ’ЄКТИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ PDF
Р. Ф. Прилепа, В. О. Шостак 344-346
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОЗАВАД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙНИХ ІЗОЛЯТОРІВ PDF
В. О. Бржезицький, М. Ю. Лапоша, Є. С. Ярмоцик 347-350
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У ВИСОКОВОЛЬТНОМУ ЛІНІЙНОМУ ІЗОЛЯТОРІ PDF
В. О. Бржезицький, М. Ю. Лапоша, О. І. Євдокимов 351-353
МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ОБМЕЖУВАЧА ПЕРЕНАПРУГ PDF
А. А. Коваль, О. Р. Проценко, Є. О. Троценко 354-356
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБОЮ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПРОМІЖКУ ІЗ ЗАДАНОЮ ВОЛЬТ-СЕКУНДНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ PDF
А. А. Бабічева, О. Р. Проценко, Є. О. Троценко 357-359
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ВПЛИВУ НЕІДЕНТИЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ НА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ PDF
В. О. Бржезицький, І. М. Маслюченко, Ю. В. Абрамчук 360-362
СТРУКТУРА У ЧАСІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ PDF
В. О. Бржезицький, В. І. Хомініч, Д. В. Миронов 363-367

8. Теоретична електротехніка

ВПЛИВ АКТИВНОГО ОПОРУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПРОЦЕС У ТРИФАЗНОМУ ВИПРЯМЛЯЧІ З СЕРЕДНЬОЮ ТОЧКОЮ PDF
В. С. Бойко, Є. А. Кудря, О. В. Ладиженський, О. В. Погорєлова 368-371
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЗМІНИ СТРУМУ ТА ВИПРЯМЛЕНОЇ НАПРУГИ У ТРИФАЗНОМУ ВИПРЯМЛЯЧІ З СЕРЕДНЬОЮ ТОЧКОЮ PDF
В. С. Бойко, А. А. Шуляк, О. В. Ладиженський, О. В. Погорєлова 372-375
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ "ПРИПАСОВУВАННЯ ІНТЕРВАЛІВ" ПРИ АНАЛІЗІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВЕНТИЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ PDF
Є. А. Кудря, І. В. Майкович, Т. А. Наухацька 376-379
ЦИФРОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР-СТАБІЛІЗАТОР ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТИРИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА PDF
В. П. Грудська, І. Н. Намацалюк, Е. Б. Биков, Р. Ф. Палійчук 380-384
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОГО ДЖЕРЕЛА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
В. С. Федий, В. П. Грудська, В. І. Чибеліс, Г. В. Вещиков, О. Ю. Зінченко 385-389
РАСЧЕТ МУЛЬТИФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ МЕДИ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И СЛОЖНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ PDF
М. А. Щерба, А. О. Бугаенко 390-393
ПОБУДОВА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГЕНЕРАТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ НАПРУГИ Uя ДО СТРУМУ Ія ЯКОРЯ PDF
Л. Ю. Спінул, О. М. Скринник, Д. А. Данилов 394-397
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 3С-2R МАКРОМОДЕЛІ ПАСИВНОГО КОЛА PDF
І. А. Петренко, А. О. Гузєв, Є. А. Дашкова 398-402
КЕРОВАНІ ПІДМАГНІЧУВАННЯМ ШУНТУЮЧІ РЕАКТОРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Л. Ю. Спінул, А. С. Сергієнко, В. Є. Гриценко 403-406
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗРЯДНОГО ІМПУЛЬСУ PDF
Ю. В. Перетятко, В. С. Олійник 407-411
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СПЭ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗЛЕ ВОДНЫХ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ ОБЪЕДИНЕНЫХ ПРОВОДЯЩИМИ КАНАЛАМИ PDF
М. А. Щерба, А. О. Бугаенко 412-416
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ PDF
В. В. Михайленко, А. А. Бабенко, О. С. Чарняк, І. А. Тимофєєва 417-419
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ НЕСИМЕТРІЇ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ PDF
Д. К. Маков, О. І. Антонюк, В. В. Чупак 420-422
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ СТАТИЧНИХ БАГАТОПРОВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В. Ю. Лободзинський, О. О. Ілліна, А. Є. Губчук 423-425

2: Електричні системи, мережі та керування ними

ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ РОЗТАШОВАНОЇ НА ДАХУ БУДИНКУ PDF
Н. В. Буслова, Д. В. Петріченко 426-427
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР З СТРІЧКОВИМ ТРАНСПОРТЕРОМ PDF
А. С. Чужма, М. М. Лутчин 428-429
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОЛІМЕРНИХ ІЗОЛЯТОРІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ PDF
А. В. Бойко, В. В. Кирик 430-431
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ УКРАЇНІ PDF
А. М. Гальченко, Т. Л. Кацадзе 432-433
СТОХАСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТУЖНОСТІ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ PDF
П. П. Пекур, В. Ю. Степасюк 434-435
ЕКВІВАЛЕНТНА РОЗРАХУНКОВА СХЕМА ВВІМКНЕННЯ ВЕС ДО ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ PDF
П. П. Пекур, А. С. Новак 436-437
ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ РЕЖИМ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ PDF
В. Н. Сулейманов, А. Л. Гущик 438-439

4: Структурно-системні дослідження в електромеханіці

РОЗРОБКА СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИНХРОННОГО МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА З АКСІАЛЬНИМ МАГНІТНИМ ПОТОКОМ PDF
Є. А. Монахов, М. М. Наум 440-441
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С АКСИАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ PDF
Е. А. Монахов, И. В. Маляр, М. О. Павлова 442-443
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СИСТЕМАТИКИ ВИДІВ КЛАСУ ІНДУКТОРНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ СУМІЩЕНИХ СИСТЕМ ТИПУ «МОТОР-ШПИНДЕЛЬ» PDF
К. О. Павловська 444-445

5: Автоматизація електромеханічних систем та електропривод

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАХИЩЕНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ PDF
І. В. Кривошея, С. В. Король 446-447
ВИКОРИСТАННЯ АПРОКСИМАЦІЇ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ PDF
А. О. Тригуб, М. В. Пушкар 448-449

6: Відновлювальні джерела енергії

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ВИКИДНИХ ГАЗІВ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ PDF
О. Ю. Бойцан 450-451
ЗАДАЧІ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОМЕРЕЖУ PDF
О. А. Мельник 452
СУМІСНА РОБОТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ В АВТОНОМНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ PDF
М. А. Романюк 453-454
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ЗНЯТТЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА (МЕНДОСІЙСЬКОГО ДВИНУНА) PDF
В. М. Смертюк 455-456
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ PDF
А. І. Басараб 457-458
ІНТЕНСИФІКАЦАЯ ТЕПЛООБМІНА В ГЕЛІОСИСТЕМАХ З ВІЛЬНИМ РЕЖИМОМ ТЕПЛООБМІНУ PDF
В. С. Тихонюк 459