2015

Зміст

Анонс PDF
  1-19

1. Керування електроенергетичними системами

РОЗРАХУНОК БАЛАНСНИХ ПОТОКІВ ПОТУЖНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ВТРАТ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЕКВІВАЛЕНТУВАННІ PDF
Д. Б. Банін, Н. Т. Малмигіна, Д. Ю. Пашков 20-25
МОДЕЛЮВАННЯ ПУСКУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НАСОСНО-ПЕРЕКАЧУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ЖИВЛЕННІ ЧЕРЕЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ PDF
О. І. Курсон, Д. Г. Сальник 26-28
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ПОХИБКУ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ PDF
О. І. Курсон, С. В. Чигрин 29-31
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
А. А. Марченко, Д. А. Марченков 32-37
ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРУ ТА ПОТУЖНОСТІ СИГНАЛУ В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
А. А. Марченко, Т. О. Матвієнко 38-44
ПОБУДОВА КОРЕКТУЮЧИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПО РОЗПОДІЛЬЧИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ МЕРЕЖАМ PDF
О. В. Тимохін, Ю. К. Юрчик 45-47
ПРОГРАМНИЙ РОЗРАХУНОК ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРА НА ОСНОВІ ПРИСТРОЮ SEPAM З ПОБУДОВОЮ ГАЛЬМІВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
В. М. Хлистов, М. М. Щуренко 48-51
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРОВАНИХ САМОКОМПЕНСУЮЧИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛЕП PDF
О. В. Хоменко, В. О. Онуфрей 52-54
МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПС 110-35-10 кВ «СОЛОМ’ЯНСЬКА» PDF
О. В. Хоменко, Т. В. Усата 55-58
АВР МАГІСТРАЛІ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ АЕС PDF
О. О. Дмитренко, А. В. Якимчук 59-62

2. Електричні системи, мережі та керування ними

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
С. В. Казанський, Р. А. Меркотан 63-64
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ PDF
О. М. Панєнко, Я. В. Тарнавський 65-67
СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ PDF PDF
С. В. Казанский, А. О. Примаченко 68-69
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ PDF
С. В. Казанский, А. В. Яковенко 70-71
ВПЛИВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ PDF
О. М. Панєнко, А. І. Коваль 72-73
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Н. В. Буслова, Д. В. Петріченко 74-75
РОЗРАХУНОК ГЕОЕЛЕКОРИЧНОГО ПОЛЯ ЗА ДАННИМИ КОЛИВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ПЕВНІЙ ТОЧЦІ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ PDF
В. В. Кирик, Р. В. Нагорний, Б. О. Жук 76-78
МЕЖІ ДОПУСТИМИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ PDF
П. П. Пекур, В. Ю. Степасюк 79-80
КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
П. П. Пекур, І. О. Оніщенко 81-82
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ НА ЛІНІЯХ 330 КВ ПРИ ГРОЗОВИХ ВІДКЛЮЧЕННЯХ PDF
А. С. Новак, О. С. Губатюк 83-85
КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ И ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ PDF
Д. О. Гаренских, Е. Н. Паненко 86-88
ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СЕНСОРНИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
О. С. Губатюк, Н. І. Вецко 89-91
ОЦІНКА ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ САМОНЕСУЧИХ ІЗОЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ PDF
Н. В. Буслова, Б. О. Князєв 92-94
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ 20 КВ PDF
А. Е. Наливайська, В. В. Кирик 95-97
ГРАФІКИ НАВАНТАЖЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
М. М. Лутчин, П. С. Бахмачук 98-100
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ PDF
М. М. Лутчин, А. М. Гальченко 101-102
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ PDF
М. И. Опря, Т. Л. Кацадзе 103-104
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЛЭП PDF
А. А. Храмченко, Т. Л. Кацадзе 105-106
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
І. І. Невмержицький, В. В. Ернст, В. В. Кирик 107-109
РЕЖИМИ НЕЙТРАЛІ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 6-35 кВ PDF
С. М. Сахно, Т. Л. Кацадзе 110-112
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПН В ЛІНІЯХ 6..35 КВ PDF
В. В. Кирик, Є. В. Вінокурова 113-115
ЄДИНИЙ КОНТРОЛЕР ПОТОКУ ПОТУЖНОСТІ PDF
В. Л. Котяй, Т. Л. Кацадзе 116-117
ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛІНІЙНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ PDF
О. М. Янковська, Д. А. Сафронов 118-119
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛОВОЙ ТОЧКЕ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ ОТХОДЯЩИХ ОТ УЗЛА ЛИНИЯХ PDF
В. Н. Сулейманов, Е. Ю. Карпенко 120-121
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ ВО ВСЕХ ОТХОДЯЩИХ ОТ УЗЛА ЛИНИЯХ СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЗАДАННОМ ФИКСИРОВАНОМ УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИНАХ УЗЛОВОЙ ПОДСТАНЦИИ PDF
В. М. Сулейманов, Л. А. Таранюк, А. Л. Гущик 122-123
РЕАКТИВНА ПОТУЖНОСТЬ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
А. В. Білик, В. В. Кирик 124-126
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ PDF
В. А. Баженов, О. С. Васюк 127-129
LEBANON ENERGETIC PROBLEMS AND WAYS OF DECISION PDF
N. V. Buslova, AL Boukhari Rami 130-132

3. Експлуатація електричних станцій та управління ними

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ ВІДМОВИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ В ЕЕС PDF
Є. І. Бардик, М. П. Болотний, Є. А. Пустовіт, І. О. Лазарчук 133-136
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЕС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ PDF
Є. І. Бардик, М. П. Болотний, В. М. Карнаух 137-139
МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ І СПОЖИВАЧІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Є. І. Бардик, В. І. Бондаренко, І. О. Лазарчук 140-142
ВИЗНАЧЕННЯ СЛАБКИХ ЗА НАДІЙНІСТЮ ОДИНИЦЬ І ГРУП КОМПЛЕКСУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСИСТЕМ ЕЕС PDF
Є. І. Бардик, В. В. Андрійчук 143-146
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД ПОРУШЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОТУЖНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Є. І. Бардик, Ю. В. Безбереж’єв, Є. А. Пустовіт 147-150
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ КОМУТАЦІЙНОГО РЕСУРСУ І ВРАХУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ PDF
Є. І. Бардик, В. М. Карнаух, В. М. Карнаух 150-154
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ ЕЕС PDF
Р. В. Вожаков, О. Я. Дуляницький 155-156
ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ВІТРОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ PDF
Н. П. Корнага, П. Л. Денисюк, Я. І. Корнага 157-159
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДО ВЕДЕННЯ РЕЖИМУ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ З ВІТРОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ PDF
Н. П. Корнага, П. Л. Денисюк, Я. І. Корнага 160-161
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОВОГО ПОТОКУ БАГАТОМАШИННИХ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Л. І. Ігнатов, П. Л. Денисюк 162-163
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Л. І. Ігнатов, П. Л. Денисюк 164-166
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ БАГАТОМАШИННОЇ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ НА ОСНОВІ АСИНХРОННИХ МАШИН PDF
І. В. Дядинюк, П. Л. Денисюк 167-169
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ СИНХРОННИХ ТА АСИНХРОННИХ МАШИН PDF
Я. С. Рябцев, П. Л. Денисюк 170-172
МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО ВИРОБЛЕНОГО РЕСУРСУ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА З ВРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ PDF
Г. М. Гаєвська, М. Ю. Афанасьєв 173-175
ПРО ВПЛИВ НЕЧУТЛИВОСТІ ПЕРВИННИХ РЕГУЛЯТОРІВ АГРЕГАТІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПЕРВИННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ PDF
О. Г. Філатов, В. О. Білокур 176-178
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ РЕКУРРЕНТНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС PDF
А. Г. Филатов, О. С. Курило 179-181
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
А. Б. Колесніченко, Д. П. Чайка 182-183
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАШИННИХ ПРИСТРОЇВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ГНУЧКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
А. Б. Колесніченко, М. М. Вітюк 184-185
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДВИГУНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
М. В. Костерєв, Б. С. Савищев, С. О. Златов 186-188
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕННЯХ PDF
М. В. Костерєв, О. Г. Бурдужан, О. О. Митнік 188-190
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ДЕРЕВА ОТКАЗОВ PDF
Ю. П. Матеенко, Е. Ю. Чупринюк 191-193
ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
Ю. П. Матеєнко, Д. О. Годун 193-196

4. Структурно-системні дослідження в електромеханіці

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ІЗОМОРФІЗМУ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І МЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF
В. Ф. Шинкаренко, В. Р. Безязиченко 197-200
ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВАРІАНТА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З КОТКИМ РОТОРОМ ЗА ЙОГО ГЕНЕТИЧНОЮ ПРОГРАМОЮ PDF
В. Ф. Шинкаренко, В. О. Озімінський 201-203
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПОПУЛЯЦІЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В МЕЖАХ ДОМІНУЮЧОГО ВИДУ PDF
А. А. Шиманська, С. І. Виноградський 204-205
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В МЕЖАХ ГЕОМЕТРИЧНОГО КЛАСУ PDF
А. А. Шиманська, В. В. Борозенко 206-207
ГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПЛОСКИХ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ БАГАТОФАКТОРНОЇ ДІЇ PDF
В. В. Котлярова, Р. А. Гончар 208-211
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ ПЛОСКИХ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В. В. Котлярова, Р. А. Гончар 212-215
НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЗМІН АМПЛІТУД ГАРМОНІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ В СИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ ПРИ КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ ОБМОТКИ ЗБУДЖЕННЯ PDF
О. А. Гераскін 216-218
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРОЗБУДЖУЮЧИХ СИЛ В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ ПРИ ЗМІНІ КІЛЬКОСТІ ЗУБЦІВ РОТОРА PDF
О. А. Гераскін 219-221
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЛОПОТУЖНОГО ТРИФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА PDF
М. А. Коваленко, Т. В. Бобрієнко 222-223
ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА PDF
М. А. Коваленко, П. В. Низкогуз 224-225
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПОТУЖНІСТЮ 5,0 кВ·А ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ PDF
М. А. Коваленко, К. О. Пульвердієва 226-227
АВТОНОМНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ УНІПОЛЯРНОГО КРОКОВОГО ДВИГУНА НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА PDF
М. А. Коваленко, Д. С. Мацюк 228-229
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЕМПФЕРНОЇ СИСТЕМИ РОТОРА СИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ НАЯВНОСТІ НЕРІВНОМІРНІСТІ ПОВІТРЯНОГО ПРОМІЖКУ PDF
С. С. Цивінський, М. В. Галдінов 230-231
КОРОТКОЗАМКНЕНІ ОБМОТКИ З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ДЛЯ РОТОРІВ ДОПОМІЖНИХ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ PDF
М. М. Власюк, Ю. А. Гайденко 232-234
ДИАГНОСТИКА ДЕФЕКТОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
И. С. Макейкин, В. А. Кравчук, Ю. Н. Васьковский 235-236
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ОБМОТОК СТАТОРА ТА РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ PDF
В. А. Кравчук, І. С. Макєйкін 237-238
СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ PDF
М. Г. Анпілогов, О. М. Давидов, П. В. Низкогуз 239-240
ТРАНФОРМАТОР ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ РІДИНИ PDF
О. М. Давидов, П. М. Хом’як 241-242
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ РІДИНИ PDF
О. М. Давидов, П. М. Хом’як 243-244
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКТОРНИХ ДВИГУНІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ З СЕРІЄСНИМ ЗБУДЖЕННЯМ PDF
А. В. Шульга, О. М. Реуцький 245-246
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК НА ПРИКЛАДІ ПРИВОДА ЕЛЕКТРОСКУТЕРА PDF
М. О. Реуцький, Д. Я. Трінчук 247-249
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ PDF
О. М. Реуцький, О. Г. Стариш 250-251
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕЖИМЫ ЧАСТОТНОГО ПУСКА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ PDF
А. О. Евдокименко, Н. А. Реуцкий 251-255

5. Автоматизація електромеханічних систем та електропривод

ВИКОРИСТАННЯ КАСКАДНИХ ІНВЕРТОРІВ В ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ PDF
Є. Ю. Березюк, В. С. Бовкунович 256-257
РОЗРОБКА СПРОЩЕНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ КРИТЕРІЮ ММА PDF
А. А. Бугровий, О. І. Толочко 258-262
МАКЕТНИЙ ЗРАЗОК АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ГАЗОВОГО ПАЛЬНИКА PDF
А. В. Булава, А. С. Титаренко, Н. Д. Красношапка 263-264
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОСЛІДОВНО З’ЄДНАНИХ НАСОСІВ З ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ НАПІРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ PDF
С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Р. В. Андрієнко 265-267
РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ALTERA CYCLONE V PDF
С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Я. І. Петровський 268-270
ПРОТОКОЛИ ВЕРХНЬОГО РІВНЯ ДЛЯ МЕРЕЖ CAN PDF
В. В. Варволік, С. В. Король 271-272
СПОСТЕРІГАЧ З КОВЗНИМ РЕЖИМОМ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОМЕНТУ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ PDF
І. М. Геращенко, В. М. Трандафілов 273-275
ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НАПРУГИ PDF
Є. І. Єрьоменко, С. С. Димко 276-277
ПРОЕКТУВАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ PDF
Ю. М. Зайченко, І. В. Кривошея 278-280
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ СИЛОВОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ PDF
А. В. Ільків, В. М. Трандафілов 281-282
ПРАКТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МЕРЕЖІ CAN PDF
С. В. Король, М. С. Демченко 283-284
ПРАКТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ETHERNET PDF
С. В. Король, Н. Р. Дорожовець 285-286
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПРУГИ В ЛАНЦІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ PDF
С. В. Король, Б. О. Онищук 287-289
ВПЛИВ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА МЕЖОВУ ШВИДКІСТЬ ЗОНИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ PDF
В. В. Кучеренко, Б. І. Приймак 290-292
АНАЛІЗ ПАСИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ВИХОДІ ІНВЕРТОРА НАПРУГИ PDF
К. Ю. Лановий, Д. Л. Приступа 293-294
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ PDF
В. М. Марчук, Б. І. Приймак 295-299
МЕТОДИ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ PDF
О. О. Мельник, Д. Л. Приступа 300-301
УТОЧНЕННЯ ЗАКОНУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗМАГНІЧУВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В СИСТЕМІ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ PDF
А. В. Мельник, О. І. Толочко 302-306
РОЗРОБКА САК СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТРУДОВАНОГО МАТЕРІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ЙОГО ФОРМУВАННІ PDF
А. А. Ніколаєв, О. М. Халімовський, О. Л. Сокольский 307-309
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НОЖИЦЬ ПРОКАТНОГО СТАНУ PDF
Є. Б. Охримюк, В. М. Пижов 310-312
ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
С. М. Пересада, В. С. Решетник 313-315
ПЕРСИСТНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ: ЧАСТИНА 2 – ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА PDF
С. М. Пересада, В. С. Решетник 316-318
АКТУАЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ КРАНА-МАНІПУЛЯТОРА PDF
С. М. Пересада, О. М. Рижков 319-320
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛI ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНВЕЄРНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
М. В. Печеник, С. О. Бур'ян, А. О. Грицай 321-323
ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ БАГАТОДВИГУННОГО ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА PDF
М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, А. О. Грицай 324-326
СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ У СИСТЕМІ ТИРИСТОРНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ–ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
C. В. Пєрвєєв, C. М. Ковбаса 327-328
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НА ОСНОВІ БЕЗКОЛЕКТОРНОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Д. С. Пушніцин, С. М. Ковбаса 329-330
ОГЛЯД КОНТРОЛЕРІВ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ PDF
М. В. Сливканич, С. В. Король 331-332
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБАСТНОСТІ АЛГОРИТМУ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ БЕЗ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КООРДИНАТ PDF
М. В. Сопіга, С. М. Ковбаса 333-335
ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ ПРИ ПЕРЕМІШЕННІ ЇХ КРАНОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ ЗА РАХУНОК РЕЛЕЙНОЇ ЗМІНИ МОМЕНТУ АБО ПРИСКОРЕННЯ PDF
Є. С. Сташук, О. І. Толочко 336-340
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ НЕСИМЕТРИЧНОМУ ХАРАКТЕРІ НАВАНТАЖЕННЯ PDF
С. С. Теребійчук, М. В. Пушкар 341-343
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ДЕМПФУЮЧІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕХАНІЗМІВ УДАРНОЇ ДІЇ PDF
В. І. Теряєв, Р. В. Колісник, В. В. Лабенський 344-347
ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДВОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КУРСОМ СУДНА PDF
В. І. Теряєв, Є. М. Попович 348-351
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ АВТОНОМНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
І. І. Шурдукало, М. В. Пушкар 352-353
ТЯГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГВИНТОМОТОРНОЇ ГРУПИ НА ОСНОВІ БЕЗКОЛЕКТОРНОГО ДВИГУНА MT2213-935KV ТА ПРОПЕЛЕРА 10х4.5 PDF
А. В. Якименко, С. М. Ковбаса 354-355

6. Відновлювальні джерела енергії

ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ВИЭ PDF
А. Ю. Бойцан 356-358
МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВДЕ PDF
А. Ю. Лепех 359
КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ВДЕ PDF
В. Г. Володарський 360-362
РОБОТА ФОТОБАТАРЕЇ НА ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
І. П. Загаровський 363-364
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ТА ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИРОБІТОК ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
О. В. Кисленко, В. І. Будько 365-368
ОПТИМІЗАЦІЯ КУТІВ НАХИЛУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ PDF
О. В. Ушкаленко, О. Ю. Гаєвський 369-370
РОЗРАХУНОК АВТОНОМНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ І МІНІМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
О. В. Ушкаленко, О. Ю. Гаєвський 371-375
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ ПРИПОВЕРХНЕВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ДЛЯ АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ҐРУНТІ PDF
Я. О. Луніна, В. М. Кириленко 376-377
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ПРИВОДУ НАСОСА PDF
І. Ю. Перькова 378-379
ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ PDF
Д. Коротченко 380
ВРАХУВАННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ВІТРОВИХ ПОТОКІВ ТУРБІН НА ГЕНЕРАЦІЮ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Д. А. Дьомін, О. Ю. Гаєвський 381-383
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ PDF
Г. Л. Карпчук 384-386
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА З БІОМАСИ В УКРАЇНІ PDF
К. М. Левочка 387-388

7. Техніка і електрофізика високих напруг

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ НАДПРОВІДНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Д. В. Бех, В. О. Бржезицький, І. М. Маслюченко, Н. І. Холоєвський 389-392
ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО МАСЛА В ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ РІДИНИ PDF
Д. І. Єрохін, В. С. Єфименко, Є. О. Троценко 393-394
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
А. А. Коваль, Є. О. Троценко 395-397
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СОЛЕНОЇДАЛЬНІЙ КОТУШЦІ PDF
А. А. Бабічева, М. Ю. Лапоша 398-402
ІЗОЛЯЦІЙНІ РІДИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В ВИСОКОВОЛЬТНОМУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННІ PDF
О. Р. Проценко, О. М. Петрина 403-406
ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ВИПРОБУВАНЬ ІЗОЛЯЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ PDF
О. Р. Проценко, Т. Р. Павлович 407-410
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЯСИ НА РІВНІ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ: ВПЛИВ НА РОЗПОДІЛИ СТРУМІВ PDF
О. І. Бондар, В. О. Шостак 411-413
МЕТАЛЕВИЙ ТОНКОСТІННИЙ ДАХ В СИСТЕМІ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ: РОЗПОДІЛ СТРУМІВ ПО ОПО́РАМ PDF
О. І. Бондар, В. О. Шостак 414-416
МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЛИСКАВОК НА ВИСОКИХ СПОРУДАХ PDF
О. В. Бормотов, В. О. Шостак 417-420
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗТАШУВАННЯ КОТУШКИ РОГОВСЬКОГО ВІДНОСНО СИСТЕМИ ШИН ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ PDF
І. О. Лагодний, В. О. Шостак, Я. С. Ластівка 421-424
СИЛИ НА ТРИМАЧІ СТРУМОВІДВОДІВ СИСТЕМ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ПРИ УРАЖЕННЯХ БЛИСКАВКОЮ PDF
М. В. Сипченко, В. О. Шостак 425-428
ВПЛИВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА ДОВКІЛЛЯ PDF
В. М. Козюра, В. В. Козюра, К. В. Кирилко 429-430
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ РУ ПІДСТАНЦІЙ ВІД ГРОЗОВИХ ХВИЛЬ, ЩО НАБІГАЮТЬ З ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ PDF
О. Ю. Козлов, Д. С. Крисенко 431-432

8. Теоретична електротехніка

КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СТРУМУ PDF
Є. А. Кудря, Н. І. Поворознюк, І. В. Майкович, Т. А. Наухацька 433-436
РЕЗОНАНСНА СИСТЕМА ВИПРОБОВУВАННЯ НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ ЗІ ЗШИТОЮ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ PDF
А. А. Щерба, В. П. Грудська, К. Р. Гречкосій, В. С. Олійник 437-442
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ПРИ АУСКУЛЬТАЦІЇ PDF
Н. І. Поворознюк, А. М. Онанко 443-446
РОЗРАХУНОК ІНДУКТИВНОСТІ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ДРОСЕЛЯ МЕТОДОМ МАЛОГО АКТИВНОГО ОПОРУ PDF
В. П. Грудська, В. І. Чибеліс, Г. О. Кожушко 447-451
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ ПРИ ПЕРІОДИЧНО ЗМІННОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Ю. В. Перетятко, Л. Р. Слободян, О. Б. Тімченко 452-454
ЗНАХОДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ МЕТОДОМ АНАЛИТИЧНОГО ОПИСУ КУСКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ PDF
Л. Ю. Спінул, О. М. Скринник, Ю. О. Захарченко 455-458
РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНДУКЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ PDF
Ю. В. Перетятко, Л. Ю. Майстренко, Д. М. Кравець 459-462
УНІВЕРСАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІМПЕДАНСІВ НА ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧАХ PDF
І. А. Петренко, С. С. Лобода 463-466
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ НЕСИМЕТРІЇ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ З КОРЕКЦІЄЮ ПОХИБКИ PDF
Д. К. Маков, О. І. Антонюк, В. В. Чупак 467-469
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ДІАПАЗОНІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНИХ НЕГАТРОНІВ НА ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧАХ PDF
І. А. Петренко, А. В. Ткачук 470-474
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З П’ЯТИЗОННИМ РЕГЮЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ І ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ PDF
В. В. Михайленко, А. А. Бабенко, І. О. Баширова, Т. С. Вдов 475-477
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ФАЗНИХ КООРДИНАТАХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ БАГАТОПОЛЮСНИКІВ PDF
В. Ю. Лободзинський, Т. П. Пустовий, І. П. Коміссарова 478-480
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ШЕСТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ PDF
В. В. Михайленко, Ю. І. Куник, В. В. Чупак, М. В. Невмощенков 481-483
ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ ВПЛИВ НА ДІЛЯНКУ МІОКАРДА З ПОРУШЕНОЮ ПРОВІДНІСТЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ АРИТМІЇ PDF
М. А. Щерба, М. Ю. Гльоза 484-486
ОБЪЯСНЕНИЕ ЭФФЕКТА Ж. ГУБЕРА PDF
А. Н. Сильвестров, Д. К. Зименков, А. М. Пархоменко 487-490
УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ТВЕРДОМ ДИЭЛЕКТРИКЕ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ ВОДНЫХ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ ПРОВОДЯЩИМИ КАНАЛАМИ PDF
М. А. Щерба, А. В. Сагара 491-493
ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СПЭ ИЗОЛЯЦИИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ТОКА ВБЛИЗИ ВОДНЫХ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ PDF
М. А. Щерба, С. А. Лысенко 494-496
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ТРИФАЗНОЇ ЛІНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ПАКЕТА MATHCAD PDF
А. А. Шуляк, О. О. Бурмельов 497-499
МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
К. В. Трубіцин, В. А. Святненко, В. Д. Настенко 500-503
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
В. Ю. Лободзинський, Ю. С. Кравченко 504-506