Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2015 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ДЕМПФУЮЧІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕХАНІЗМІВ УДАРНОЇ ДІЇ Подробиці   PDF
В. І. Теряєв, Р. В. Колісник, В. В. Лабенський
 
2016 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР З СТРІЧКОВИМ ТРАНСПОРТЕРОМ Подробиці   PDF
А. С. Чужма, М. М. Лутчин
 
2015 ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ ВПЛИВ НА ДІЛЯНКУ МІОКАРДА З ПОРУШЕНОЮ ПРОВІДНІСТЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ АРИТМІЇ Подробиці   PDF
М. А. Щерба, М. Ю. Гльоза
 
2015 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ Подробиці   PDF
О. М. Реуцький, О. Г. Стариш
 
2016 ЗАДАЧІ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОМЕРЕЖУ Подробиці   PDF
О. А. Мельник
 
2015 ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ НАДПРОВІДНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Подробиці   PDF
Д. В. Бех, В. О. Бржезицький, І. М. Маслюченко, Н. І. Холоєвський
 
2016 ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ СЕТЕЙ 6-35 кВ Подробиці   PDF
Ю. С. Кравченко, Е. Н. Паненко
 
2016 ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЗМІНИ СТРУМУ ТА ВИПРЯМЛЕНОЇ НАПРУГИ У ТРИФАЗНОМУ ВИПРЯМЛЯЧІ З СЕРЕДНЬОЮ ТОЧКОЮ Подробиці   PDF
В. С. Бойко, А. А. Шуляк, О. В. Ладиженський, О. В. Погорєлова
 
2016 ЗАПУСК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ Подробиці   PDF
С. В. Король, Б. О. Онищук, С. А. Козлюк
 
2015 ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Подробиці   PDF
Н. В. Буслова, Д. В. Петріченко
 
2016 ЗАХИСТ ПРОВОДІВ І ТРОСІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ВІД ВІТРОВИХ КОЛИВАНЬ Подробиці   PDF
О. В. Буданов, С. В. Казанський
 
2015 ЗНАХОДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ МЕТОДОМ АНАЛИТИЧНОГО ОПИСУ КУСКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ Подробиці   PDF
Л. Ю. Спінул, О. М. Скринник, Ю. О. Захарченко
 
2016 ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОЗАВАД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙНИХ ІЗОЛЯТОРІВ Подробиці   PDF
В. О. Бржезицький, М. Ю. Лапоша, Є. С. Ярмоцик
 
2015 КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ Подробиці   PDF
П. П. Пекур, І. О. Оніщенко
 
2016 КЕРОВАНІ ПІДМАГНІЧУВАННЯМ ШУНТУЮЧІ РЕАКТОРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ Подробиці   PDF
Л. Ю. Спінул, А. С. Сергієнко, В. Є. Гриценко
 
2016 КЕРУВАННЯ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ДОПОМОГОЮ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПІДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ Подробиці   PDF
Ю. О. Захарченко, Д. І. Родькін, Б. І. Приймак
 
2015 КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ВДЕ Подробиці   PDF
В. Г. Володарський
 
2015 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ОБМОТОК СТАТОРА ТА РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Подробиці   PDF
В. А. Кравчук, І. С. Макєйкін
 
2015 КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СТРУМУ Подробиці   PDF
Є. А. Кудря, Н. І. Поворознюк, І. В. Майкович, Т. А. Наухацька
 
2015 КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ И ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ Подробиці   PDF
Д. О. Гаренских, Е. Н. Паненко
 
2016 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ Подробиці   PDF
Ю. П. Матеєнко, М. Ю. Афанасьєв
 
2016 КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ СИНТЕЗУ ПОСЛІДОВНИХ КОРЕГУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЛІНІЙНИХ САК Подробиці   PDF
М. О. Сергієнко, О. М. Мориконь, Б. І. Приймак
 
2015 КОРОТКОЗАМКНЕНІ ОБМОТКИ З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ДЛЯ РОТОРІВ ДОПОМІЖНИХ ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Подробиці   PDF
М. М. Власюк, Ю. А. Гайденко
 
2016 КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Подробиці   PDF
Т. В. Ковальчук, Т. Л. Кацадзе
 
2015 ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА Подробиці   PDF
М. А. Коваленко, П. В. Низкогуз
 
101 - 125 з 292 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>