Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2016 ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНОЇ ЕКСПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ДВИГУНОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Подробиці   PDF
М. В. Костерєв, С. О. Златов
 
2016 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ "ПРИПАСОВУВАННЯ ІНТЕРВАЛІВ" ПРИ АНАЛІЗІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВЕНТИЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Подробиці   PDF
Є. А. Кудря, І. В. Майкович, Т. А. Наухацька
 
2015 ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ Подробиці   PDF
Д. Коротченко
 
2016 ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ Подробиці   PDF
О. В. Метельська, О. О. Дмитренко
 
2015 ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СПЭ ИЗОЛЯЦИИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ТОКА ВБЛИЗИ ВОДНЫХ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ Подробиці   PDF
М. А. Щерба, С. А. Лысенко
 
2017 ВПЛИВ ІНЕРЦІЙНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ДИНАМІКУ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Подробиці   PDF
О. С. Дудник, О. Г. Осанадзе, Б. І. Приймак
 
2016 ВПЛИВ АКТИВНОГО ОПОРУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПРОЦЕС У ТРИФАЗНОМУ ВИПРЯМЛЯЧІ З СЕРЕДНЬОЮ ТОЧКОЮ Подробиці   PDF
В. С. Бойко, Є. А. Кудря, О. В. Ладиженський, О. В. Погорєлова
 
2015 ВПЛИВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА ДОВКІЛЛЯ Подробиці   PDF
В. М. Козюра, В. В. Козюра, К. В. Кирилко
 
2015 ВПЛИВ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА МЕЖОВУ ШВИДКІСТЬ ЗОНИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ Подробиці   PDF
В. В. Кучеренко, Б. І. Приймак
 
2015 ВПЛИВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ Подробиці   PDF
О. М. Панєнко, А. І. Коваль
 
2015 ВРАХУВАННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ВІТРОВИХ ПОТОКІВ ТУРБІН НА ГЕНЕРАЦІЮ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ Подробиці   PDF
Д. А. Дьомін, О. Ю. Гаєвський
 
2017 ВРАХУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ МЕТОДОМ БАР'ЄРНИХ ФУНКЦІЙ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Подробиці   PDF
М. Г. Лепський, Д. Б. Банін
 
2017 ВТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СХЕМІ КАСКАДУ ВИСОКОЇ НАПРУГИ З НЕЛІНІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Подробиці   PDF
В. О. Бржезицький, О. М. Десятов, В. Р. Бакало
 
2015 ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ ВИЭ Подробиці   PDF
А. Ю. Бойцан
 
2016 ГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА РОЗПОДІЛЕНИХ ОБМОТОК – ДВІЙНИКІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ Подробиці   PDF
В. В. Котлярова, І. М. Якимів, А. В. Самойленко
 
2015 ГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПЛОСКИХ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДЕЗІНТЕГРАТОРІВ БАГАТОФАКТОРНОЇ ДІЇ Подробиці   PDF
В. В. Котлярова, Р. А. Гончар
 
2016 ГЕНЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ «МОТОР-ШПИНДЕЛЬ» Подробиці   PDF
В. Ф. Шинкаренко, М. О. Дагаєв
 
2017 ГЕНЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ДЕЗІНТЕГРАТОРА З МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМ ЗБУДЖЕННЯМ Подробиці   PDF
В. В. Котлярова, В. М. Мишко, В. В. Кньовець, В. Ф. Шинкаренко
 
2015 ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЯСИ НА РІВНІ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ: ВПЛИВ НА РОЗПОДІЛИ СТРУМІВ Подробиці   PDF
О. І. Бондар, В. О. Шостак
 
2015 ГРАФІКИ НАВАНТАЖЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Подробиці   PDF
М. М. Лутчин, П. С. Бахмачук
 
2017 ДІАГНОСТИКА КОТУШКОВОГО ОБРИВУ ОБМОТКИ СТАТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІБРОЗБУДЖУЮЧИХ СИЛ Подробиці   PDF
О. А. Гераскін, Є. М. Дубчак, А. А. Татевосян
 
2017 ДІАГНОСТИКА КУТОВОГО ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РІЗНИЦЕВИХ СИГНАЛІВ ВІБРОЗБУДЖУЮЧИХ СИЛ Подробиці   PDF
О. А. Гераскін, Є. М. Дубчак, О. О. Кречик
 
2016 ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ХАРГ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БАЙЄСА Подробиці   PDF
Є. І. Бардик, А. Ю. Федіна
 
2016 ДАТЧИКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ БЛИСКАВОК Подробиці   PDF
О. Ю. Козлов, В. О. Шостак
 
2017 ДЖЕРЕЛА РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Подробиці   PDF
Т. Л. Кацадзе, В. В. Ернст
 
101 - 125 з 475 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>