Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2016 COMPARISON OF SIMULATION RESULTS ON LIGHTNING CURRENT DISTRIBUTIONS IN COMPLEX STRUCTURE OBTAINED IN TIME AND FREQUENCY DOMAINS Подробиці   PDF
О. Bondar, V. Shostak
 
2015 LEBANON ENERGETIC PROBLEMS AND WAYS OF DECISION Подробиці   PDF
N. V. Buslova, AL Boukhari Rami
 
2015 ЄДИНИЙ КОНТРОЛЕР ПОТОКУ ПОТУЖНОСТІ Подробиці   PDF
В. Л. Котяй, Т. Л. Кацадзе
 
2015 ІЗОЛЯЦІЙНІ РІДИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В ВИСОКОВОЛЬТНОМУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННІ Подробиці   PDF
О. Р. Проценко, О. М. Петрина
 
2016 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ Подробиці   PDF
В. В. Сисоєва, А. А. Марченко
 
2016 ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ГІБРИДНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ОБЕРТОВИМ ІНДУКТОРОМ ЗА ЇХ ГЕНЕТИЧНИМИ ПРОГРАМАМИ Подробиці   PDF
В. Ф. Шинкаренко, П. О. Райчев
 
2015 ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВАРІАНТА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З КОТКИМ РОТОРОМ ЗА ЙОГО ГЕНЕТИЧНОЮ ПРОГРАМОЮ Подробиці   PDF
В. Ф. Шинкаренко, В. О. Озімінський
 
2016 ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ «SMART GRID» Подробиці   PDF
Ю. В. Мірошник, О. М. Панєнко
 
2016 ІНТЕНСИФІКАЦАЯ ТЕПЛООБМІНА В ГЕЛІОСИСТЕМАХ З ВІЛЬНИМ РЕЖИМОМ ТЕПЛООБМІНУ Подробиці   PDF
В. С. Тихонюк
 
2015 АВР МАГІСТРАЛІ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ АЕС Подробиці   PDF
О. О. Дмитренко, А. В. Якимчук
 
2016 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С АКСИАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ Подробиці   PDF
Е. А. Монахов, И. В. Маляр, М. О. Павлова
 
2016 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ БЛИСКАВОК, ЯКІ УРАЖУЮТЬ ОБ’ЄКТИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ Подробиці   PDF
Р. Ф. Прилепа, В. О. Шостак
 
2015 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКТОРНИХ ДВИГУНІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ З СЕРІЄСНИМ ЗБУДЖЕННЯМ Подробиці   PDF
А. В. Шульга, О. М. Реуцький
 
2015 АВТОНОМНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ УНІПОЛЯРНОГО КРОКОВОГО ДВИГУНА НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА Подробиці   PDF
М. А. Коваленко, Д. С. Мацюк
 
2016 АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ Подробиці   PDF
А. Б. Колесніченко, П. В. Жакун
 
2015 АКТУАЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ КРАНА-МАНІПУЛЯТОРА Подробиці   PDF
С. М. Пересада, О. М. Рижков
 
2015 АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДВИГУНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Подробиці   PDF
М. В. Костерєв, Б. С. Савищев, С. О. Златов
 
2015 АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗТАШУВАННЯ КОТУШКИ РОГОВСЬКОГО ВІДНОСНО СИСТЕМИ ШИН ГЕНЕРАТОРА ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ Подробиці   PDF
І. О. Лагодний, В. О. Шостак, Я. С. Ластівка
 
2015 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ТА ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИРОБІТОК ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Подробиці   PDF
О. В. Кисленко, В. І. Будько
 
2015 АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ ПРИ ПЕРІОДИЧНО ЗМІННОМУ НАВАНТАЖЕННІ Подробиці   PDF
Ю. В. Перетятко, Л. Р. Слободян, О. Б. Тімченко
 
2016 АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ Подробиці   PDF
В. В. Михайленко, А. А. Бабенко, О. С. Чарняк, І. А. Тимофєєва
 
2016 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ РОТОРІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ Подробиці   PDF
В. В. Йож, Ю. А. Гайденко
 
2015 АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ФАЗНИХ КООРДИНАТАХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ БАГАТОПОЛЮСНИКІВ Подробиці   PDF
В. Ю. Лободзинський, Т. П. Пустовий, І. П. Коміссарова
 
2016 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ Подробиці   PDF
А. І. Басараб
 
2015 АНАЛІЗ ПАСИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ВИХОДІ ІНВЕРТОРА НАПРУГИ Подробиці   PDF
К. Ю. Лановий, Д. Л. Приступа
 
1 - 25 з 292 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>