Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику опубліковано статті молодих учених, аспірантів і студентів факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» з актуальних проблем фундаментальних та прикладних досліджень, виконаних за науковою темою «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» спільно з секцією IEEE «Україна».

 

Політика розділів

1. Керування електроенергетичними системами

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

2. Електричні системи, мережі та керування ними

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

3. Експлуатація електричних станцій та управління ними

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

4. Структурно-системні дослідження в електромеханіці

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

5. Автоматизація електромеханічних систем та електропривод

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

6. Відновлювальні джерела енергії

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

7. Техніка і електрофізика високих напруг

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

8. Теоретична електротехніка

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

1: Керування електроенергетичними системами

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

2: Електричні системи, мережі та керування ними

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

3: Експлуатація електричних станцій та управління ними

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

4: Структурно-системні дослідження в електромеханіці

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

5: Автоматизація електромеханічних систем та електропривод

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

6: Відновлювальні джерела енергії

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

7: Техніка і електрофізика високих напруг

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

8: Теоретична електротехніка

Редактори
 • Vadim Chumack
Не вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.